Pamiętaj o dodatkach wspomagających wiązanie i twardnienie betonu w okresie obniżonych temperatur powietrza (poniżej 5°C)

 

 *Szczegółowe wytyczne prowadzenia prac betonowych w warunkach obniżonych temperatur zawarte są w  normie europejskiej        PN-EN 13670:2011 „Wykonywanie konstrukcji z betonu”. Stosowanie domieszek przyśpieszających wiązanie i twardnienie betonu        w warunkach obniżonych temperatur nie zwalnia odbiorcy z prawidłowej pielęgnacji termiczno – wilgotnościowej.