unia2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Tytuł projektu: „Wprowadzenie na rynek gotowych, innowacyjnie modyfikowanych, samorozlewnych cementowych podkładów podłogowych SPP”

Cele projektu: Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu na skalę kraju: gotowych, innowacyjnie modyfikowanych, samorozlewanych cementowych podkładów podłogowych (SPP), przeznaczonych do stosowania w budownictwie kubaturowym, ze specjalnym uwzględnieniem, specjalnego wytwarzania, oraz transportu przy pomocy specjalnych betonowozów.

Planowane efekty: Efektem projektu jest zwiększenie oferty asortymentowej, podniesienie innowacyjności oraz zwiększenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Całkowita wartość projektu: 13 117 458,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 398 760,00 zł