PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA poszukuje partnerów/konsorcjantów do wspólnego złożenia wniosku o dofinansowanie unijne z RPO Województwa Podlaskiego Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach dla projektu

„Opracowanie innowacyjnej, energooszczędnej technologii wytwarzania wełny skalnej (bazaltowej) za pomocą jednoczesnego topnienia i rozwłókniania surowca (bazaltu) strumieniem plazmy o regulowanej temperaturze i ciśnieniu.”

Od partnera oczekujemy wniesienia doświadczenia i praktyki w prowadzeniu prac B+R lub prac rozwojowych nad materiałami budowlanymi. Na zgłoszenia czekamy do dn. 14grudnia 2016 r. do godz. 15:00.