Dotyczy zamówienia: 01/POPW/2017 „Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń stanowiących wyposażenie laboratorium węzła betoniarskiego”