Według normy budowlanej BN-78/6736-02 betonem towarowym można nazwać taki beton, który po wyprodukowaniu w odpowiednio przygotowanej do tego wytwórni, jest transportowany w postaci mieszanki na plac budowy, aby zabetonować dany element obiektu budowlanego. Norma ta w wersji polskiej została uzupełniona o szczegóły, które pozwalają jeszcze dokładniej określić, kiedy przedmiotem danej realizacji jest właśnie beton towarowy, a kiedy inne pozycje z betonowego asortymentu.

Cechy betonu towarowego priorytetowe z punktu widzenia producenta

W procesie produkcji niezwykle istotne jest takie dobranie materiałów i surowców, aby gotowy wyrób miał skład identyczny, jak pierwowzór. W budownictwie jest to kluczowe, ponieważ wpływa na trwałość betonowych konstrukcji i pozwala precyzyjnie realizować daną budową zgodnie z licznymi normami, przede wszystkim tymi, dotyczącymi bezpieczeństwa.

Jeżeli zatem zakład produkcyjny opuszcza mieszanka betonowa w postaci betonu towarowego, koniecznym jest, aby taki beton:

  • miał odpowiednią konsystencję – profesjonalne metody pozwalają sprawdzić, czy beton nie jest zbyt płynny między innymi poprzez użycie specjalnego stożka, na którym obserwuje się poziom, na którym wylany beton zasycha i nie spływa już niżej,
  • składał się z odpowiednich surowców – woda, cement oraz piasek i ewentualny dodatek kruszyw to składowe mieszanki betonowej; w zależności od tego, jaki efekt należy uzyskać, dobierane są różne odmiany poszczególnych składników,
  • wykazywał odpowiedni współczynnik odsączania – wydobywanie się wody z mieszanek cementowych w schnących powierzchniach jest zjawiskiem naturalnym, lecz nadmiar wilgoci podczas „bleedingu” wpływa niekorzystnie na właściwości betonu,
  • był wystarczająco urabialny – zależnie od składu danej mieszanki, beton może charakteryzować większa lub mniejsza podatność na formowanie przy zachowaniu odpowiedniej jędrności podczas wylewania na określone powierzchnie.

Jeżeli natomiast rolą betonu towarowego ma być przepuszczanie wody, należy wybrać odmianę z dużą jamistością. Takie nawierzchnie układa się między innymi na terenach, gdzie potrzebne jest odprowadzanie wody opadowej do gruntu. Nawierzchnia będzie nadal twarda i wytrzymała, ale za sprawą swojej struktury nie dopuści do długotrwałych zastojów wody przy standardowych opadach.

Cechy betonu towarowego

Cechy betonu towarowego istotne dla osoby kupującej

W tym przypadku także ważne są powyższe cechy, ale znaczenie ma również możliwość zamówienia określonej usługi. Jeżeli zatem chcesz, aby beton dostarczony na budowę w betonowozie został wylany na określoną powierzchnię, ustal wcześniej szczegóły z dostawcą i przedstaw swoje oczekiwania. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ materiał bez potrzeby składowania znajdzie się chociażby w miejscu fundamentów.

Prawidłowe wylanie betonu towarowego to sztuka, którą warto pozostawić specjalistom takim jak RAK-BUD.

Dobre zamówienie

Istotną kwestią jest zamówienie mieszanki betonowej o idealnie dobranych parametrach, ponieważ nawet niewielkie różnice mogą sprawić, że na danej powierzchni lub w określonej temperaturze beton nie zwiąże się tak, jak tego oczekujesz. Szczegółowe określenie wszystkich wytycznych, łącznie z:

  • przeznaczeniem danej budowy,
  • planowanym czasem zakończenia realizacji,
  • zakładanym sposobem wykończenia określonej strefy,

ma niebagatelne znaczenie. Gotowe powierzchnie będą wtedy odpowiednio wodoodporne, mrozoszczelne i wykażą szereg innych cech, niezbędnych do bezproblemowego użytkowania danego budynku.

Kompozycja doskonała, czyli beton, do którego nie trzeba nic dodawać

Popularną praktyką jest samodzielne dodawanie wody lub substancji chemicznych do betonu, lecz jest to działanie, które może negatywnie wpłynąć na właściwości betonowej mieszanki i zmienić jej specyfikę, przez co stanie się ona po wyschnięciu na danej powierzchni bardziej podatna zarówno na uszkodzenia mechaniczne, jak też na działanie wilgoci, substancji chemicznych, czy detergentów.

Skuteczna metoda ingerencji

Jedyną dopuszczalną, a nieraz zalecaną metodą ingerencji, jest wibrowanie masy betonowej odpowiednim urządzeniem, które pozwala pozbyć się wszelkich oporów powietrznych. Masa betonowa staje się wtedy bardziej jednorodna, homogeniczna, odpowiednia do wypełnienia wszelkich szczelin, między innymi w szalunkach.

Jeżeli zatem szukasz solidnego betonu, zgłoś się do RAK-BUD, który zaproponuje optymalne rozwiązania.