Zarówno beton w zwykłych klasach wytrzymałości, jak też mieszankę o udoskonalonych właściwościach, nazywa się betonem towarowym, jeżeli proces tworzenia przebiega według określonego zlecenia i pod kątem indywidualnie dobranej procedury tak, aby spełnić Twoje oczekiwania jako osoby zamawiającej. Ma to istotne znaczenie, aby dowolna konstrukcja lub forma miała optymalne właściwości, a cała realizacja była możliwa do zrealizowania w określonych ramach czasowych.

Jakie jednak znaczenie ma specyfikacja betonu dla innych osób, bezpośrednio lub pośrednio związanych z zakupionym przez Ciebie surowcem?

Istotne kwestie przy tworzeniu betonu towarowego

Cement, jako baza każdego rodzaju betonu, nabiera odpowiednich właściwości za sprawą użytych składników, które po połączeniu ze sobą tworzą mieszankę o określonych parametrach. W tym aspekcie producent betonu zwraca uwagę między innymi na:

  • jakość surowców stałych, składających się na klinkier portlandzki, w tym:
    • wapieni – mają one właściwości przydatne w przemyśle budowlanym i konstrukcyjnym, wykazują zdolności izolacyjne, wpływają pozytywnie na trwałość i spójność konstrukcji,
    • margli – skały osadowe, zazwyczaj w kolorze szarym, mogą zawierać różną ilość materiałów ilastych, czyli mają specyficzną budowę krystaliczną o charakterze warstwowym,
    • gliny – ilastej skały osadowej, która w wersji sproszkowanej sprawdza się zarówno jako samodzielny budulec, lub też domieszana do innych kruszyw, aby razem z nimi stworzyć betonową mieszankę,
  • ilość i jakość dodanej wody – konsystencja oraz właściwości betonu zależą od ilości wody, która w połączeniu z gotową mieszanką substancji stałych tworzy betonową masę; ważna jest również jakość samej wody, ponieważ obecność jakichkolwiek substancji chemicznych, w tym chlorków i siarczanów, a nawet niewystarczająca klarowność oraz wydzielający się z próbki wody specyficzny zapach, są przeciwwskazaniami do wzbogacenia taką wodą partii betonu,
  • czas dostarczenia betonu na Twoją budowę – od przygotowania mieszanki betonowej w połączeniu z wodą do momentu wylania tej mieszanki na określoną powierzchnię, przewidziany jest czas nie dłuższy niż 1,5 godziny, gdy beton nie zawiera domieszek opóźniających wiązanie.

Ważne dla projektanta budynku z elementami betonowymi

Już na etapie projektowania danego obiektu można określić, które pomieszczenia, płaszczyzny lub kondygnacje będą wymagały wylewania betonu, zatem praca projektanta obejmuje zawsze również zaplanowanie poszczególnych etapów tworzenia obiektu także pod kątem zastosowanych materiałów.

Często są to projekty standardowe, natomiast zdarzają się zamówienia nietypowe, do których odpowiedni beton towarowy tworzy się na bazie wyselekcjonowanych kruszyw.

Wszystkie typy prac

Prace z zakresu architektury budynków obejmuje między innymi budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, budownictwo użyteczności publicznej, ale także mosty, szlaki drogowe, czy porty morskie w ramach budownictwa komunikacyjnego.

Tak szeroki wachlarz branż, w których zastosowanie betonu towarowego jest standardem, wymaga precyzyjnego określenia zwartości i grubości poszczególnych gotowych warstw oraz uściślenia, w jakim stopniu dana konstrukcja będzie bazować na elementach betonowych.

Przedsiębiorstwo RAK-BUD posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu betonu towarowego dla wielu sektorów gospodarki.

Behaton z fazką Białystok

Roboty budowlane, czyli beton towarowy okiem wykonawcy

Spójność planów oraz działań związanych z daną inwestycją obejmuje także wykonawcę robót, czyli podmiot odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe wykonanie wszelkich prac, w których beton jest materiałem nieodzownym.

Najważniejsze są w tym przypadku właściwości fizyczne mieszanki betonowej, a będą one odpowiednie, gdy mieszanka ta została sporządzona zgodnie
z zamówieniem wykonawcy i bez opóźnień dotarła na plac budowy.

Zachowania optymalne

Do zachowania optymalnych właściwości betonu towarowego potrzebny jest zazwyczaj betonowóz, czyli mieszarka samochodowa, gdzie specjalny bęben nieustannie wprawia masę w ruch i zapobiega jej zastyganiu.

Tak przewożonemu betonowi powinno towarzyszyć niezwłoczne wylanie masy po dostarczeniu jej na budowę dla uzyskania najkorzystniejszych efektów w postaci trwałej, odpowiednio związanej betonowej warstwy.