Spis treści


Powstający w naszym zakładzie beton towarowy dostarczany jest na plac budowy w wersji gotowej do użycia, dlatego tak istotne są warunki przewożenia tego materiału. Tworzenie mieszanek betonowych w warunkach przemysłowych, z użyciem odpowiednich maszyn sprawia, że gotowy beton doskonale znosi przewożenie betonowozem pod warunkiem, że również sam pojazd spełnia określone wymogi.

Połączenie techniki i inżynierii w przewożeniu betonu towarowego

Konstrukcja oraz działanie betonowozów, zwanych również betonomieszarkami, opracowywane są z myślą o właściwościach betonu towarowego, który powinien dotrzeć na plac budowy w wersji gotowej do użycia. Jest możliwe za sprawą poniższych cech danego pojazdu.

1. Łatwy dostęp do układu zasypowego

Składniki betonu towarowego mieszane są w betoniarni, a gotowa mieszanka w wersji płynnej lub gęstej przelewana jest przez specjalny lej do mieszalnika (tzw. gruszki), czyli pojemnika, w którym będzie transportowana na plac budowy.

2. Szybkie opróżnianie betoniarki przez układ zsypowy

Po dostarczeniu załadunku na plac budowy odbywa się równie ważny etap, czyli wylewanie mieszanki betonowej przez rynnę spustową. Odpowiednia przepustowość takiej rynny pozwala szybko i sprawnie zapełnić betonem duże powierzchnie budowlane.

3. Sprawna i nieprzerwana praca mieszalnika

Mieszanka betonowa będąca w stałym ruchu podczas obrotów mieszalnika zachowa swoje unikalne właściwości. Za ruch obrotowy bębna odpowiedzialne są:

  • silnik podwozia – niezależny od silnika samego pojazdu, stanowiący odrębny element betonowozu,
  • przystawka odbioru mocy – przenosi moment obrotowy silnika podwozia na pompę hydrauliczną,
  • pompa hydrauliczna – element zespołu napędowego betonomieszarki, wspomagający obracanie się mieszalnika.

4. Duża pojemność bębna betoniarki

Gdy planowane prace na budowie wymagają znacznych ilości betonu towarowego, betonowozy mogą dostarczyć materiał wystarczający do wypełnienia elementów konstrukcyjnych. Na wielkopowierzchniowe inwestycje możesz zamówić kilka betonowozów jednocześnie.

5. Nisko położony środek ciężkości pojazdu

Betonowóz z zapełnionym mieszalnikiem znacznie zwiększa swoją masę całkowitą, dlatego ważne jest, aby środek ciężkości pojazdu zapewniał stabilność na drodze. Niezależnie od tego, po jakiej nawierzchni przewozimy mieszankę betonową, cały ładunek będzie bezpieczny.

Warunek konieczny podczas przewożenia betonu towarowego

Poza gotowością pojazdu, w którego kontekście mówimy o betonie towarowym, ważna jest również logistyka. Łączny czas przewożenia betonu i jego wylewania na placu budowy nie może być dłuższy niż czas wiązania.

Nawet najlepszy pojazd okaże się niewystarczający, gdy w bębnie mieszalnika przewożony materiał będzie przebywać zbyt długo. Mimo obracania betonu i obecnych w mieszalniku specjalnych spirali mieszających, materiał może stwardnieć.

W naszych realizacjach dbamy więc zawsze o:

  •  harmonogram tworzenia mieszanek pod indywidualne zamówienia,
  •  optymalny dobór trasy dostarczenia mieszanki z uwzględnieniem warunków drogowych,
  •  gotowość placu budowy na wjazd betonowozów (ustalenia z osobą odpowiedzialną).

Złożoność tych procesów sprawia, że perfekcyjnie opracowujemy każde zlecenie już na etapie przygotowań, aby uniknąć opóźnień w czasie realizacji. Jest to cenione przez naszych Klientów.

Transport betonu towarowego

Prace budowlane związane z betonem towarowym, w tym także transportem materiału gotowego do użycia na placu budowy, wymagają profesjonalnej obsługi. Działania betoniarni RAK-BUD oparte są o sprawną logistykę, dlatego będziesz mieć pewność, ze każda dostawa zostanie przetransportowana z zachowaniem najwyższych standardów.

Znając specyfikę betonu, z powodzeniem obsługujemy nawet największe inwestycje.

Warto przeczytać: Cechy solidnego deskowania pod kątem betonu architektonicznego


Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

Jakie są kluczowe cechy betonowozu idealnego do transportu betonu towarowego?

Opis cech betonowozu, takich jak łatwy dostęp do układu zasypowego, szybkie opróżnianie, sprawna praca mieszalnika, pojemność i nisko położony środek ciężkości.

Dlaczego logistyka jest ważna w procesie przewożenia betonu towarowego?

Wskazanie na znaczenie harmonogramu, optymalizacji trasy i gotowości placu budowy.

Jak zapewnić sprawną i nieprzerwaną pracę mieszalnika betonowozu?

Opis roli silnika podwozia, przystawki odbioru mocy i pompy hydraulicznej.

Jakie znaczenie ma pojemność bębna betoniarki w betonowozie?

Wyjaśnienie związku między pojemnością bębna a efektywnością dostaw na duże inwestycje.

Co zapewnia niskie położenie środka ciężkości w betonowozie?

Omówienie wpływu nisko położonego środka ciężkości na stabilność i bezpieczeństwo transportu.