W związku z realizacją projektu w ramach dział. 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zapraszamy do złożenia oferty w ramach przetargu nieograniczonego nr 02/POPW/2016 na „Dostawę, montaż i uruchomienie systemu grzewczego do węzła betoniarskiego, wchodzącego w skład węzła betoniarskiego, służącego wyprodukowaniu samorozlewnego cementowego podkładu podłogowego (SPP)”.

Załączniki: