„Zamawiający, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert w ramach przetargu nr 04/POPW/2016 na „Dostawę pompomieszarki do betonu na podwoziu samochodowym – 1 sztuka, służącej do wyprodukowania samo rozlewnego podkładu podłogowego (SPP)” w związku z realizacją projektu z dział. 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 do dnia 10 lutego 2017 r. do godz. 10:00.  Termin otwarcia ofert zostaje tym samym przesunięty na dzień 10 lutego 2017 r. na godz. 10:30″