„Zamawiający, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert w ramach przetargu nr 06/POPW/2016 na „Dostawę betonomieszarki na podwoziu samochodowym – 3 sztuki, służącej wyprodukowaniu samorozlewnego cementowego podkładu podłogowego (SPP)” w związku z realizacją projektu z dział. 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 do dnia 10 lutego 2017 r. do godz. 14:00.  Termin otwarcia ofert zostaje tym samym przesunięty na dzień 10 lutego 2017 r. na godz. 14:30″