Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 15 czerwca 2018 r. (nr 1119094)
na wykonanie robót budowlanych – hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym Zakładu Produkcyjnego w Sowlanach na potrzeby realizacji projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych”:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119094