PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA zaprasza zainteresowanych do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15 czerwca  2018 r. na wykonanie robót budowlanych – hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym Zakładu Produkcyjnego w Sowlanach na potrzeby realizacji projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Zapytanie ofertowe wraz załącznikami znajdują się na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119094