Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 26 stycznia 2018 r. (nr 1084163) na zakup linii produkcyjnej do wibroprasowanych elementów drobnowymiarowych, składającej się z: wibroprasy, obiegu technologicznego oraz dojrzewalni wyrobów

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1084163