W związku prowadzonym postępowaniem na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego oraz wykonawczego) oraz pełnienie nadzoru autorskiego inwestycji w halę produkcyjną z zapleczem socjalno-biurowym Zakładu Produkcyjnego w Sowlanach na potrzeby realizacji projektu pn. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w załączeniu umieszczamy informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarcia_ofert