W związku z zapytaniem jakie otrzymaliśmy dotyczącym postępowania przetargowego 01/POPW/2016 w zakresie robót budowlanych, poniżej udzielamy odpowiedzi:

  1. Oferta powinna być kompletna i zawierać koszty wszystkich materiałów budowlanych.
  2. Zamawiający nie posiada odrębnego projektu rozbiórek.
  3. Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego prac budowlanych.
  4. W zakresie robót budowlanych nie są przewidziane roboty drogowe.
  5. Określenie sposobu zabezpieczenia ścian wykopów leży po stronie Wykonawcy.
  6. Określenie sposobu odwodnienia wykopu leży po stronie Wykonawcy.