W związku z zapytaniem  o wyjaśnienie zapisów specyfikacji urządzeń wchodzących w skład wyposażenia laboratorium węzła betoniarskiego w przetargu nieograniczonym 01/POPW/2017,udzielamy odpowiedzi na poniższe pytania:

Automatyczna prasa do badania próbek na ściskanie i zginanie, praca dwuzakresowa – 1 szt.

Czy wymagają Państwo dostawy pracy 3000kN z dwiema ramami tj. ramą do ściskania i ramą do zginania oraz wspólnym sterowaniem?

Jaki zakres sił planują Państwo wykorzystywać dla testów zginania?

Jakiego wyposażenia z zakresu zginania Państwo wymagają wg. normy PN EN 12390-5 mamy dwie metody dla jednej wskazanej czy dla obydwu?

Czy planują Państwo zginanie próbek poza normowych gdyż bez dodatkowej ramy próbki normowe nie zmieszczą się na maszynie głównej po zamknięciu osłon.

W odpowiedzi:

Wymagamy pracy w zakresie od 30 kN do 3000 kN, prasa musi umożliwiać wykonywanie badań zarówno na ściskanie jak i na zginanie z jednym sterowaniem.

W odniesieniu do normy PN EN 12390-5 wymagamy wyposażenia dającego możliwość wykonywania badań dwiema metodami.

Prasa musi umożliwiać badanie próbek poza normowych o maksymalnym polu badanego elementu: 400 x 250 mm