PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA zaprasza zainteresowanych do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26 stycznia 2018 r.  na dostawę, montaż i uruchomienie linii produkcyjnej do wibroprasowanych elementów drobnowymiarowych, składającej się z: wibroprasy, obiegu technologicznego oraz dojrzewalni wyrobów na potrzeby realizacji projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami znajdują się na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1084163