PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA zaprasza zainteresowanych do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01 czerwca  2018 r. na zakup form produkcyjnych, które będą stanowić element linii produkcyjnej do wibroprasowanych elementów betonowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami znajdują się na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1115631