PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA zaprasza zainteresowanych do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19 lutego 2018 r. na dostawę, montaż i uruchomienie środków trwałych niezbędnych do modernizacji węzła betoniarskiego polegający na wymianie poszczególnych urządzeń i systemów węzła dostosowując go do wymogów produkcji mieszanki betonowej na potrzeby linii do produkcji elementów wibroprasowanych na potrzeby realizacji projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami znajdują się na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1090034