W związku z realizacją projektu w ramach dział. 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zapraszamy do złożenia oferty w ramach przetargu nieograniczonego nr 04/POPW/2016 na „Dostawę pompomieszarki do betonu na podwoziu samochodowym – 1 sztuka, służącej do wyprodukowania samo rozlewnego podkładu podłogowego (SPP)”.

Załączniki: