W związku z realizacją projektu w ramach dział. 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zapraszamy do złożenia oferty w ramach przetargu nieograniczonego nr 06/POPW/2016 na „Dostawę betonomieszarki na podwoziu samochodowym – 3 sztuki, służącej wyprodukowaniu samorozlewnego cementowego podkładu podłogowego (SPP)”.

Załączniki: