Pamiętaj o dodatkach wspomagających wiązanie i twardnienie betonu w okresie obniżonych temperatur powietrza (poniżej 5°C)

 

Szczegółowe wytyczne prowadzenia prac betonowych w warunkach obniżonych temperatur zawarte są w  normie europejskiej  PN-EN 13670:2011Wykonywanie konstrukcji z betonu„. Stosowanie domieszek przyśpieszających wiązanie i twardnienie betonu w warunkach obniżonych temperatur nie zwalnia odbiorcy z prawidłowej pielęgnacji termiczno – wilgotnościowej.