Spis treści


Liczne argumenty przemawiają za wyborem pełnych bloczków betonowych do stworzenia fundamentów budynku, lecz aby dokładnie poznać ten materiał budowlany warto wiedzieć, czym różni się on od cegieł oraz pustaków i jakie właściwości sprawiają, że jest tak chętnie wybierany na fundamentowanie danego obiektu. Często niewielkie z pozoru cechy mogą mieć znaczący wpływ na trwałość i funkcjonalność danej konstrukcji.

Metoda układania bloczków betonowych w fundamentach budowli

Wysokość wykonania ścian fundamentowych to zazwyczaj 30-50 cm nad poziomem terenu. Bloczki fundamentowe można stosować zarówno w budynkach bez piwnicy, jak i w tych podpiwniczonych.

Najważniejsze wytyczne podczas wykonywania takich fundamentów to:

  • metoda układania – bloczki można ustawiać na dowolnym boku, natomiast należy przestrzegać wzoru, w którym dany element jest przesunięty o ½ boku elementu w kolejnym rzędzie; pozwala to zwiększyć trwałość i stabilność całej konstrukcji,
  • poziomowanie pierwszej warstwy – niezależnie od rodzaju podłoża, wierzch pierwszej warstwy betonowych bloczków powinien stanowić linię prostą, idealnie wypoziomowaną; kontrola ustawienia pozwoli zapobiec odchyleniom na kolejnych warstwach, a nierówności te wraz ze wzrostem wysokości mogłyby być bardziej widoczne,
  • rodzaj spoiwa – wiążąca zaprawa cementowa jest nieustannie standardem, odpowiednie proporcje kruszywa, piasku i wody w gotowe masie pozwalają uzyskać optymalne parametry wiązania; alternatywnym lecz znacznie droższym rozwiązaniem są specjalne kleje,
  • planowany sposób zaizolowania – w zależności od tego, czy budynek będzie podpiwniczony, czy projekt nie przewiduje piwnicy, układana jest izolacja pionowa lub pozioma i pod tym kątem również należy przygotować fundamenty w trakcie układania bloczków.

Wykorzystywanie pustaków i betonu BiałystokJuż podstawowa wersja bloczków fundamentowych określonej wielkości pozwoli stworzyć fundamenty, które będą rzeczywistą opoką całego domu i z powodzeniem utrzymają ciężar nawet kilku kondygnacji.

Przewaga bloczków betonowych nad cegłami

Rolę fundamentów może pełnić również konstrukcja z cegły budowlanej pełnej, natomiast jest kilka argumentów, które zniechęcają właścicieli budynków do rozwiązania opartego na cegłach. Problem to często dostępność typowej czerwonej cegły budowlanej, które nie jest obecnie tak popularnym materiałem, jak jeszcze kilka dekad wcześniej.

Tym samym cena gotowych cegieł jest wyższa niż ma to miejsce w przypadku bloczków betonowych. Należy zatem rozważyć, czy korzyści z zastosowania cegieł nie przyćmi koszt zakupu odpowiedniej ilości materiału.

Lepszy produkt

Samo układanie również generuje dodatkowe koszty, ponieważ praca taka jest znacznie trudniejsza ze względu na niewielkie wymiary gotowych cegieł. Nie może być tutaj mowy o murowaniu z prędkością właściwą gotowym, dużym blokom betonu fundamentowego, wydłuża się zatem czas realizacji, a tym samym koszty usług budowlańców.

Nieco trudniej również o powtarzalność, ponieważ idealne przesunięcie należy zachować w znacznie większej liczbie miejsc jednego rzędu cegieł względem tego poniżej w porównaniu do miejsc stycznych dużych bloczków z betonu.

Zasadność stosowania pustaków jako materiału na fundamenty budynków

Do wykonania fundamentów użyć można specjalnych pustaków szalunkowych, zwanych zasypowymi. Mają one przewagę nad wylewanymi formami, ponieważ nie jest tutaj potrzebne deskowanie – bloczki od początku nadają kształt fundamentowi i ustawiane są dokładnie tak, jak przewiduje projekt.

W odróżnieniu jednak od typowych bloczków betonowych, pustaki wymagają dodatkowych działań w postaci zbrojenia.

Zbrojone są wolne przestrzenie w ściankach pustaków, dodatkowo wlewana jest w te przestrzenie mieszanka betonowa dla zwiększenia stabilności i poprawy izolacyjności. Atutem jest natomiast różnorodność dostępnych na rynku form, co zmniejsza potrzebę docinania poszczególnych elementów. Poza pustakami o typowym kształcie producenci oferują również formy narożnikowe, wieńcowe, a także połówkowe.

Wybierz optymalne rozwiązanie na Twoją budowę

Biorąc pod uwagę kwestię ceny, dostępności oraz sposoby montażu danego fundamentu, a także ewentualne niedogodności wynikające z właściwości danego materiału, bloczki betonowe można polecić jako te, z którymi prace przebiegają najsprawniej, a dostępność u większych producentów jest w zasadzie nieograniczona.

Może być to w związku z powyższym najkorzystniejsza opcja stworzenia fundamentów w zleconym przez Ciebie obiekcie.

Warto przeczytać: Alternatywa dla wylewanych fundamentów – dlaczego warto wybrać bloczki fundamentowe?


Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

Jakie są metody układania bloczków betonowych w fundamentach?

Bloczki betonowe mogą być układane na dowolnym boku, z przesunięciem o ½ boku elementu w kolejnym rzędzie, co zwiększa trwałość i stabilność konstrukcji. Ważne jest również idealne wypoziomowanie pierwszej warstwy i stosowanie zaprawy cementowej jako spoiwa.

Dlaczego bloczki betonowe mają przewagę nad cegłami?

Bloczki są tańsze, łatwiejsze w układaniu i pozwalają na szybsze wykonanie prac. Cegła, będąc droższym i trudniejszym w murowaniu materiałem, może wydłużać czas budowy.

Czy pustaki są dobrym materiałem na fundamenty?

Pustaki szalunkowe, zwane zasypowymi, eliminują potrzebę deskowania, ale wymagają dodatkowego zbrojenia i betonowania wolnych przestrzeni dla zwiększenia stabilności.

Jakie są kluczowe aspekty wyboru materiału na fundamenty?

Należy rozważyć cenę, dostępność, metody montażu oraz właściwości materiałów. Bloczki betonowe oferują szybką i łatwą pracę oraz są szeroko dostępne.

Jakie są najnowsze trendy w budowaniu fundamentów?

Trendy skupiają się na wykorzystaniu materiałów zapewniających szybkość budowy, ekonomiczność oraz trwałość konstrukcji, wskazując na popularność bloczków betonowych.