Projekty Unijne

Wdrożenie produkcji innowacyjnych, betonowych elementów prefabrykowanych na potrzeby budownictwa kubaturowego

By 11 września 2020 No Comments
fundusze-europejskie-inteligentny-rozwoj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie produkcji innowacyjnych, betonowych elementów prefabrykowanych na potrzeby budownictwa kubaturowego”

Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R i poprawie konkurencyjności firmy. Rezultatem projektu będzie uruchomienie produkcji innowacyjnych w skali światowej, betonowych elementów prefabrykowanych na potrzeby budownictwa kubaturowego w postaci:
systemu lekkich, prefabrykowanych, sprężonych płyt stropowych ze specjalnym zamkiem (zwane także lekkimi płytami sprężonymi LPS)
systemu lekkich klatek schodowych
systemu lekkich szybów windowych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych

Wyżej wymienione produkty są wynikiem prac badawczych przeprowadzonych przez firmę Rak-bud oraz prac badawczych zrealizowanych przez Rak-Bud w porozumieniu z AFNE Sp. z o.o. oraz Politechniką Łódzką.
Kluczowe wyniki prac badawczych zrealizowane przez RAK-BUD zostały zgłoszone do ochrony
patentowej.
Wprowadzenie na rynek nowych produktów będzie możliwe dzięki budowie hali produkcyjnej oraz instalacji maszyn i urządzeń do produkcji płyt sprężonych (w szczególności stropowych) oraz do produkcji prefabrykatów wylewanych wraz z maszynami i urządzeniami do produkcji mieszanki betonowej oraz systemem suwnic z torowiskami.

Całkowity koszt realizacji projektu: 35 157 989,94 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 12 802 242,00 zł