Lpgp funduszy unii europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych

Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R i poprawie konkurencyjności firmy. Rezultatem projektu będzie uruchomienie produkcji innowacyjnych w skali światowej, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych w postaci:

  • wielkoformatowych wibroprasowanych elementów ścian fundamentowych ze specjalnie zaprojektowanymi łączeniami (zwane też elementami ścian fundamentowych)
  • kostki brukowej trójwarstwowej fotokatalitycznej (zwanej też kostką trójwarstwową)
  • lekkiej wibroprasowanej kostki brukowej (zwanej też lekką kostką).

Wyżej wymienione produkty są wynikiem prac badawczych przeprowadzonych przez firmę RAK-BUD. Wyniki prac zostały zgłoszone do ochrony patentowej.

Wprowadzenie na rynek nowych produktów będzie możliwe dzięki budowie hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym oraz instalacji linii do produkcji wibroprasowanych elementów drobnowymiarowych składającej się z wibroprasy, obiegu technologicznego, dojrzewalni, blatów produkcyjnych, form do wibroprasy. Ponadto konieczna będzie instalacja środków trwałych do modernizacji węzła betoniarskiego z podgarniarką polegająca na wymianie poszczególnych urządzeń i systemów węzła dostosowując go do wymogów produkcji mieszanki betonowej na potrzeby linii do produkcji elementów wibroprasowanych

  • Całkowity koszt realizacji projektu: 18 263 363,30 zł
  • Wartość przyznanego dofinansowania: 10 633 726,00 zł