unia2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

  • Tytuł projektu: „Wprowadzenie na rynek gotowych, innowacyjnie modyfikowanych, samorozlewnych cementowych podkładów podłogowych SPP
  • Cele projektu: Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu na skalę kraju: gotowych, innowacyjnie modyfikowanych, samorozlewanych cementowych podkładów podłogowych (SPP), przeznaczonych do stosowania w budownictwie kubaturowym, ze specjalnym uwzględnieniem, specjalnego wytwarzania, oraz transportu przy pomocy specjalnych betonowozów.
  • Planowane efekty: Efektem projektu jest zwiększenie oferty asortymentowej, podniesienie innowacyjności oraz zwiększenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
  • Całkowita wartość projektu: 11 146 133,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 4.561.695,00 zł

RAK-BUD Białystok