Najlepszy beton w Białymstoku? – wybierz sprawdzonego producenta, wybierz RAK-BUD

Przez ponad 40 lat na terenie województwa podlaskiego dostarczyliśmy setki tysięcy metrów sześciennych mieszanek betonowych pod różnego rodzaju inwestycje. Stawiamy na innowacyjność, wdrażamy najnowsze technologie, używamy wyłącznie wysokogatunkowych surowców. Dzięki temu nasz beton towarowy cechuje wysoka jakość oraz wytrzymałość.

Proces produkcji oraz optymalne cechy betonu towarowego określa norma PN-EN 206+A1:2016-12, do której wytycznych stosujemy się nieustannie, dbając aby w naszej betoniarni używane były surowce najwyższej jakości, wartościowe dla całego procesu produkcji.

Nieustanne udoskonalanie mieszkanki betonowej sprawia, że aktualna gama ofertowa pozwala naszym Klientom planować najbardziej zaawansowane inwestycje. Obsługujemy zamówienia obejmujące pełen asortyment betonów – od betonu towarowego poprzez betony drogowo-mostowe po zaprawy murarskie oraz podsypki i stabilizacje drogowe.

Beton podkładowy („chudy beton”)

Wylewa się go, jako warstwę wyrównawczo – podkładową, to pewny sposób na oddzielenie warstwy stanowiącej grunt od betonu konstrukcyjnego dla zapewnienia trwałości gotowych fundamentów. Charakteryzuje się niewielką wytrzymałością, maksimum 15 MPa.
Posiadamy w sprzedaży odmiany:

 • C 8/10
 • C 12/15
Beton konstrukcyjny

Z betonu konstrukcyjnego wykonywane są elementy nośne wielu obiektów, więc priorytetem jest trwałość i stabilność surowca.

Im wyższe wartości „C”, tym wyższa wytrzymałość danej odmiany betonu.
U nas kupisz go w wersji:

 • C 16/20
 • C 20/25
 • C 25/30
 • C 30/37
 • C 35/45
 • C 40/50
 • C 45/55
 • C 50/60
 • C 55/67
Beton posadzkowy

Optymalny dobór ilości spoiwa, stosu okruchowego i domieszek chemicznych to sposób, aby oferowany przez nas beton posiadał unikalną trwałość. Jakość mieszanki betonowej ma bardzo duże znaczenie zwłaszcza w przypadku przemysłowych posadzek, które muszą znosić wiele obciążeń, na przykład dużą liczbę pojazdów dostawczych z załadunkiem.

Na życzenie Klientów beton zbrojony jest włóknami:

 • stalowymi,
 • polipropylonowymi,
 • syntetycznymi
Fibrobeton

Mieszanka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym w porównaniu do betonu zwykłego, charakteryzuje się większą wytrzymałością na rozciąganie, ściskanie, a także zwiększoną odpornością zmęczeniową i udarnością. Wykorzystywany jest w elementach narażonych na działanie dużych obciążeń np. posadzki przemysłowe, elementy cienkościenne. Najczęściej stosowanymi włóknami do modyfikacji betonu są: włókna stalowe i włókna polimerowe.

Beton masywny

Przeznaczony do wznoszenia konstrukcji monolitycznych charakteryzujących się szczególni eniską ilością wydzielanego ciepła podczas twardnienia betonu – dzięki temu zostają zminimalizowane naprężenia terminczne występujące w dojrzewającym betonie, a co za tym idzie, również występowanie zarysowań elementu. Beton masywny cechuje również wysoka wodoszczelność >W8 oraz wysoka odporność na agresję chemiczną środowiska.

Beton drogowo – mostowy

Przygotowywany specjalnie dla budownictwa z zakresu komunikacyjnego, odpowiedni do wylewania betonowych dróg, a także mostów, wiaduktów oraz innych obiektów, narażonych na intensywne użytkowanie. Gotowe dobrze wykonane nawierzchnie są odporne nawet na działanie mrozu i korozji siarczanowej.

Do naszych betonów dodawane są kruszywa łamane z litej skały:

 • bazalt
 • granit
 • granodioryt
Beton wysokowartościowy (BWW) (wysokiej wytrymałości)

Mieszanka betonowa o wytrzymałości na ściskanie powyżej 60Mpa oznaczonej pod 28 dniach dojrzewania. Wysoka trwałość mieszanki wynika głównie z szczelności. Konstrukcje wykonane z betonu BWW są bardzo trwałe, mrozoodporne minimum F150, pozwalają obniżyć koszty konserwacji i utrzymania konstrukcji w trakcie eksploatacji.

Beton fotokatalityczny

Fotokatalityczna aktywna powierzchnia betonu wykazuje działanie redukujące tlenki azotu pochodzące ze spalin. Dzięki rozwiązaniom technologicznym mieszanka aktywnie wspomaga ochronę środowiska naturalnego.

Beton architektoniczny

Beton architektoniczny spełnia wymogi konstrukcyjne przy równoczesnym uzyskaniu estetycznych i trwałych zewnętrznych powierzchni nie wymagających malowania czy tynkowania.

Beton samozagęszczalny (SCC)

Beton konstrukcyjny, którego płynność jest zasadniczo większa, lecz nie poprzez zawartość wody, a za sprawą odpowiednich domieszek chemicznych. Bez konieczności używania wibratorów mechanicznych, wylany beton sam przybiera idealną zakładaną formę.

Betony takie są alternatywą dla odmian standardowych, bardziej ekonomiczną, o równie wysokich parametrach.

Beton hydrotechniczny

Wyróżnia się wysokim współczynnikiem odporności na wilgoć i mróz, dlatego jest odpowiedni do wznoszenia budowli, których fragmenty znajdują się pod poziomem wody np.: mostów, wiaduktów, nadbrzeży, oczyszczalni ścieków etc.

Beton kontraktorowy

Mieszanka wodoszczelna układana przez rurę wlewową na głębokie fundamentowania. Ta odmiana betonu układa się pod wpływem własnego ciężaru, dlatego niepotrzebne jest wibrowanie.

Betonu kontraktorowego można używać do budowy: ścian szczelinowych, murów oporowych, iniekcji, pali a także elementów podwodnych.

Zaprawa murarska

Trwałe spoiwo niezbędne podczas murowania ścian z cegieł, pustaków ceramicznych oraz innych gotowych elementów betonowych. Klasy zapraw oznacza się literą M oraz liczbą, gdzie na przykład M5 wskazuje wytrzymałość na ściskanie do wartości sięgającej 5 MPa.

U nas dostępne są:

 • M5
 • M10
 • M15
 • M20
Podkład podłogowy („szlichta, jastrych, wylewka”)

Szlichta cementowa ułożona, jako podkład pod posadzkę stanowi nieprzepuszczalną powłokę, pozwalającą wyrównać wybraną powierzchnię. Proponowane przez nas gotowe podkłady podłogowe to mieszanki o klasie wytrzymałości na ściskanie:

 • C 12
 • C 16
 • C 20
 • C 25
 • C 30
Samorozlewny podkład podłogowy SPP

Podkład SPP, nazywany też samorozlewnym, daje możliwość wykonania podkładów podłogowych w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu. Podkład można układać w sposób zmechanizowany, a do sprzedaży mamy odmiany o mniejszej lub większej wytrzymałości na ściskanie:

 • CT 12
 • CT 15
 • CT 20
 • CT 25
 • CT 30
 • CT 37
 • CT 45
Beton jamisty („beton porowaty”)

Wskutek wysychania jego struktura pozostaje otwarta, ma naturalne pory. Beton taki przepuszcza wodę pomiędzy ziarnami kruszyw, jest ekonomiczny oraz proekologiczny. Z powodzeniem zastępuje zagęszczone kruszywo, służy jako podbudowa pod obiekty sportowe:

boiska, bieżnie, korty tenisowe oraz inne takie obiekty usytuowane na zewnątrz.

Podsypka cementowo – piaskowa (PCP)

Stosowana jest, jako mieszanka piasku i cementu do zagęszczania podłoża (na potrzeby ułożenia m.in. kostki brukowej). Zapis w liczbach przy PCP oznacza proporcje cementu do piasku. Posiadamy w sprzedaży PCP:

 • 1:2
 • 1:4
 • 1:6
 • 1:8
Grunt stabilizowany cementem

Zasadnicza oraz pomocnicza podbudowa nawierzchni drogowych, a także nośny fragment nawierzchni drogowych, czyli stabilizacja są produktami gotowymi do użycia.
Oferujemy mieszanki o wytrzymałości na ściskanie:

 • Rma 0,5 – 1,5 MPa
 • Rma 1,5 – 2,5 MPa
 • Rma 2,5 – 5 MPa
Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym zgodnie z dokumentacją techniczną WT-5 2010

Dodatek spoiwa w postaci cementu, który twardnieje na powietrzu oraz pod wodą to sposób na uzyskanie mieszanki odpowiedniej, jako rodzaj podbudowy pod drogi. U nas kupisz:

 • C 1,5/2
 • C 3/4
 • C 5/6
 • C 8/10
 • C 12/15
 • C 16/20
 • C 20/25
Beton wałowany (RCC)

Układany standardowym rozściełaczem asfaltowym, wymaga zagęszczania z użyciem walców drogowych. Tę odmianę betonu stosuje się przede wszystkim do budowy dróg.

Na specjalne życzenie Klienta jesteśmy w stanie wyprodukować beton lekki na bazie:
 • keramzytu
 • certydu
 • styrobetonu

Certyfikaty

Certyfikaty prefabrykacji betonu RAK-BUD Białystok

Oferujemy Beton Towarowy wytworzony zgodnie z normą PN-EN 206-2016-12

Laboratorium RAK-BUD Białystok


Posiadamy własne laboratorium, które prowadzi stały nadzór i badania kontrolne surowców oraz betonu towarowego.

Laboratorium wykonuje następujące badania:

1. Projektowanie składu mieszanek betonowych
2. Badania cech betonu:

– pobieranie próbek do badania wytrzymałości betonu na ściskanie,
– badanie konsystencji betonu,
– badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej,
– badanie wytrzymałości betonu na ściskanie,
– badanie nasiąkliwości betonu,
– oznaczenie gęstości objętościowej betonu.

3. Doradztwo techniczne w zakresie technologii betonu

Oblicz swoje zapotrzebowanie na beton

KALKULATOR BETONU

Beton Białystok – betoniarnia RAK-BUD to marka z tradycjami

Produkcja wyrobów betonowych odbywa się u nas w oparciu o znajomość specyfiki branży oraz właściwości poszczególnych surowców. Precyzyjny dobór i łączenie materiałów pozwala nam uzyskać efekty w postaci mieszanki gotowej do bezpośredniego użycia lub do przygotowania określonych prefabrykatów.

W naszej firmie RAK-BUD znajdują się wyłącznie solidne i sprawdzone maszyny oraz urządzenia, a zatrudnieni pracownicy posiadają kwalifikacje niezbędne do pracy w takim przedsiębiorstwie. Różnorodne mieszanki betonowe oraz zaprawy są w związku z powyższym przygotowywane w odpowiednich warunkach i pod nadzorem wykwalifikowanej kadry.

Niezawodna pomoc w doborze wyrobów betonowych

Wybierając nasze usługi masz pewność, że nieustannie dbamy o jakość asortymentu, aby pomagać Klientom z Białegostoku oraz bliższych i dalszych okolic we wszelkich inwestycjach. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły i nawiązać współpracę na korzystnych dla Ciebie warunkach.