Najlepszy beton w Białymstoku? – wybierz sprawdzonego producenta, wybierz RAK-BUD

Przez ponad 40 lat na terenie województwa podlaskiego dostarczyliśmy setki tysięcy metrów sześciennych mieszanek betonowych pod różnego rodzaju inwestycje. Stawiamy na innowacyjność, wdrażamy nowe technologie, używamy wyłącznie wysoko gatunkowych surowców. Dzięki temu nasz beton towarowy cechuje wysoka jakość oraz wytrzymałość.

Proces produkcji oraz optymalne cechy betonu towarowego określa norma PN-EN 206+A1:2016-12, do której wytycznych stosujemy się nieustannie, dbając, aby w naszej betoniarni używane były surowce zawsze po gruntownym sprawdzeniu i ocenione jako wartościowe dla całego procesu produkcji. Sprawia to, że gotowa mieszanka betonowa dociera na każdą budowę tak samo wartościowa i gotowa do użycia.

Prace z betonem towarowym dostosowanym do potrzeb

Standardowy beton składa się jedynie z cementu, kruszywa, wody i domieszek chemicznych, ale nawet tak proste składniki wymagają starannej selekcji, aby efekt spełniał oczekiwania Klientów.

Beton podkładowy:

Charakteryzuje się niewielką wytrzymałością, maksimum 15 MPa. Wylewa się go jako warstwę wyrównawczo – podkładową. Posiadamy w sprzedaży odmiany:

 • C 8/10
 • C 12/15

Gotowa warstwa tego betonu podkładowego może mieć około 10-15 cm grubości.

Tak zwany „chudy beton” to pewny sposób na oddzielenie warstwy stanowiącej grunt od betonu konstrukcyjnego dla zapewnienia trwałości gotowych fundamentów.

Beton konstrukcyjny:

Z betonu konstrukcyjnego wykonywane są elementy nośne wielu obiektów, więc priorytetem jest trwałość i stabilność surowca. U nas kupisz go w wersji:

 • C 16/20
 • C 20/25
 • C 25/30
 • C 30/37
 • C 35/45
 • C 40/50
 • C 45/55
 • C 50/60
 • C 55/67

Im wyższe wartości, tym wyższa wytrzymałość danej odmiany betonu.

Betony posadzkowe 

Optymalny dobór ilości spoiwa, stosu okruchowego i domieszek chemicznych to sposób, aby oferowany przez nas beton posiadał unikalną trwałość.

Na życzenie Klientów beton zbrojony jest włóknami

 • stalowymi,
 • polipropylonowymi,
 • syntetycznymi

Jakość betonu posadzkowego ma znaczenie zwłaszcza w przypadku przemysłowych posadzek, które muszą znosić wiele obciążeń, na przykład dużą liczbę pojazdów dostawczych z załadunkiem.

Betony drogowo – mostowe

Przygotowywane specjalnie dla budownictwa z zakresu komunikacyjnego, odpowiednie do wylewania betonowych dróg, a także mostów, wiaduktów oraz innych obiektów, narażonych na intensywne użytkowanie.

Do naszych betonów dodany jest:

 • bazalt
 • granit
 • granodioryt

czyli kruszywa łamane z litej skały.

Gotowe dobrze wykonane nawierzchnie są odporne nawet na działanie mrozu i korozji siarczanowej.

Betony samozagęszczalne (SCC)

Odmiana betonu z rodzaju konstrukcyjnych, którego płynność jest zasadniczo większa, lecz nie poprzez zawartość wody, a za sprawą odpowiednich domieszek.

Bez konieczności używania wibratorów mechanicznych, wylany beton sam przybiera idealną zakładaną formę.

Betony takie są alternatywą dla odmian standardowych, bardziej ekonomiczną, o równie wysokich parametrach.

Betony hydtrotechniczne

Wyróżniają się wysokim współczynnikiem odporności na wilgoć i mróz, dlatego są odpowiednie do wznoszenia budowli, których fragmenty znajdują się pod poziomem wody.

Betonów takich można użyć na przykład do wykonania:

 • platform wiertniczych
 • mostów, wiaduktów
 • nadbrzeży
 • oczyszczalni ścieków

Odpowiedni dobór kruszyw sprawia, że gotowa masa betonowa spełnia wszelkie normy stosowane w szeroko pojętym budownictwie.

Beton wałowany (RCC)

Układany standardowym rozściełaczem asfaltowym, wymaga zagęszczania z użyciem walców drogowych.

Skład tego betonu to:

 • cement portlandzki
 • popioły lotne
 • piasek i kruszywa
 • dodatki mineralne
 • dodatki chemiczne

które w połączeniu z wodą dają wartościowy produkt.

Tę odmianę betonu stosuje się przede wszystkim do budowy dróg.

Beton kontraktorowy

Mieszanka układana jest przez rurę wlewową na głębokie fundamentowania. Ta odmiana betonu układa się pod wpływem własnego ciężaru, dlatego niepotrzebne jest wibrowanie.

Betonu kontraktorowego można używać do budowy:

 • ścian szczelinowych
 • murów oporowych
 • iniekcji
 • pali

a także elementów podwodnych ze względu na jego wodoszczelność.

Mieszankę betonową należy dobrać do technologii.

Beton architektoniczny

Płynna postać betonu architektonicznego pozwala przy użyciu specjalnych form odlewniczych stworzyć gotowe elementy betonowe.

Z tej odmiany betonu można wykonywać przedmioty użytkowe, elementy ozdobne, dekoracje ścian:

 • naturalne
 • niepowtarzalne
 • ekologiczne.

Dopełnieniem całości może być nadanie aranżacjom wybranej faktury, a także koloru. Ze względu na odporność, beton jest materiałem niezawodnym.

Beton jamisty

Nazywany jest też betonem lekkim, betonem porowatym, ponieważ wskutek wysychania jego struktura pozostaje otwarta, ma naturalne pory.

Z powodzeniem zastępuje zagęszczone kruszywo, służy jako podbudowa pod:

 • boiska sportowe
 • bieżnie
 • korty tenisowe

i inne obiekty sportowe usytuowane na zewnątrz.

Beton taki przepuszcza wodę pomiędzy ziarnami kruszyw, jest ekonomiczny oraz proekologiczny.

Podsypki cementowo – piaskowe (PCP)

Stosowane są jako mieszanka piasku i cementu do zagęszczania podłoża (na potrzeby ułożenia m.in. kostki brukowej oraz krawężników).

Zapis w liczbach oznacza proporcje cementu do piasku w podsypkach cementowo – piaskowych i w naszej ofercie są to:

 • 1:2
 • 1:4
 • 1:6
 • 1:8
Stabilizacja i podbudowy:

Zasadnicze oraz pomocnicze podbudowy nawierzchni drogowych, a także nośny fragment nawierzchni drogowych, czyli stabilizacje są produktami gotowymi do użycia.

Oferujemy mieszanki o wytrzymałości na ściskanie:

 • Rma 0,5 – 1,5 MPa
 • Rma 1,5 – 2,5 MPa
 • Rma 2,5 – 5 MPa

Zastosowane w gotowych mieszankach proporcje wody, cementu i kruszyw mineralnych są dobrane indywidualnie do opcji.

Zaprawy murarskie

Są niezbędne podczas murowania ścian z cegieł, pustaków ceramicznych oraz innych gotowych elementów betonowych. Spełniają swoją rolę między innymi jako trwałe spoiwo.

Klasy zapraw oznaczać się powinno literą M oraz liczbą. U nas dostępne są:

 • M5
 • M10
 • M15
 • M20

gdzie na przykład M5 wskazuje wytrzymałość na ściskanie do wartości sięgającej 5MPa.

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym zgodnie z dokumentacją techniczną WT-5 2010:

Dodatek spoiwa w postaci wapna lub cementu, które twardnieją na powietrzu oraz pod wodą to sposób na uzyskanie mieszanki:

 • C 1,5/2
 • C 3/4
 • C 5/6
 • C 8/10
 • C 12/15
 • C 16/20
 • C 20/25

odpowiedniej jako rodzaj podłoża pod drogi.

Podkłady podłogowe (szlichty, jastrychy, wylewki):

Szlichta cementowa ułożona jako podkład pod posadzkę stanowi nieprzepuszczalną powłokę, pozwalającą wyrównać wybraną powierzchnię.

Proponowane przez nas gotowe szlichty to podkłady o klasie wytrzymałości na ściskanie:

 • C 12
 • C 16
 • C 20
 • C 25
 • C 30
Samorozlewny podkład podłogowy SPP:

Podkład SPP, nazywany też samopoziomującym, daje możliwość wykonania podkładów podłogowych w suchych pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu.

Podkład można układać w sposób zmechanizowany, a do sprzedaży będziemy mieć odmiany:

 • CT 12
 • CT 16
 • CT 20
 • CT 25
 • CT 30
 • CT 35

czyli o mniejszej lub większej wytrzymałości na ściskanie.

Zapraszamy do kontaktu.

Na specjalne życzenie Klienta jesteśmy wstanie wyprodukować beton lekki na bazie kruszyw:

 • keramzytowch,
 • certytowych,
 • styrobeton.

Certyfikaty

Certyfikaty prefabrykacji betonu RAK-BUD Białystok

Oferujemy Beton Towarowy wytworzony zgodnie z normą PN-EN 206-2016-12

Laboratorium RAK-BUD Białystok


Posiadamy własne laboratorium, które prowadzi stały nadzór i badania kontrolne surowców oraz betonu towarowego.

Laboratorium wykonuje następujące badania:

1. Projektowanie składu mieszanek betonowych
2. Badania cech betonu:

– pobieranie próbek do badania wytrzymałości betonu na ściskanie,
– badanie konsystencji betonu,
– badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej,
– badanie wytrzymałości betonu na ściskanie,
– badanie nasiąkliwości betonu,
– oznaczenie gęstości objętościowej betonu.

3. Doradztwo techniczne w zakresie technologii betonu

Beton Białystok – betoniarnia RAK-BUD to marka z tradycjami

Produkcja wyrobów betonowych odbywa się u nas w oparciu o znajomość specyfiki branży oraz właściwości poszczególnych surowców. Precyzyjny dobór i łączenie materiałów pozwala nam uzyskać efekty w postaci mieszanki gotowej do bezpośredniego użycia lub do przygotowania określonych prefabrykatów.

W naszej firmie RAK-BUD znajdują się wyłącznie solidne i sprawdzone maszyny oraz urządzenia, a zatrudnieni pracownicy posiadają kwalifikacje niezbędne do pracy w takim przedsiębiorstwie. Gotowy beton, różnorodne mieszanki oraz zaprawy są w związku z powyższym przygotowywane w odpowiednich warunkach i pod nadzorem wykwalifikowanej kadry.

Niezawodna pomoc w doborze wyrobów betonowych

Wybierając nasze usługi masz pewność, że nieustannie dbamy o jakość asortymentu, aby pomagać Klientom z Białegostoku oraz bliższych i dalszych okolic we wszelkich inwestycjach. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły i nawiązać współpracę na korzystnych dla Ciebie warunkach.