ZOBACZ DOSTĘPNE PŁYTY BETONOWE

Zróżnicowana oferta prefabrykatów betonowych

Tworząc prefabrykaty betonowe spełniamy oczekiwania naszych Klientów o udogodnieniach podczas licznych prac budowlanych i konstrukcyjnych. Elementy, które już w Zakładzie Prefabrykacji RAK-BUD w Sowlanach k/Białegostoku, osiągnęły ostateczną formę, mogą zostać niezwłocznie użyte.

Proces produkcji prefabrykatów betonowych RAK-BUD rozpoczyna się i kończy na terenie naszego Zakładu Prefabrykacji Sowlany k/Białegostoku. Prefabrykaty dostarczamy na Twoją budowę w formie gotowej do montażu, nie wymagają one deskowania ani zbrojenia, dzięki czemu znacznie skraca się czas wykonania danej konstrukcji. To znaczne ułatwienie, gdy tworzysz strop, nadproża lub gdy potrzebujesz gotowych schodów z betonu.

Bez czasu na wysychanie – prefabrykaty jako gotowy produkt

Standardowo beton wylany na daną powierzchnię lub odpowiednio uformowany, opóźnia dalsze działania, ponieważ należy czekać do jego wyschnięcia. W prefabrykatach budowlanych ten aspekt jest całkowicie pominięty, działać można niezwłocznie po zamontowaniu danego wyrobu.

Oferujemy elementy gotowe, tworzymy je również pod kątem indywidualnych zamówień.

Schody betonowe Białystok

SCHODY Z BETONU


Schody w postaci gotowej to wygodne rozwiązanie, gdy szukasz ułatwień z branży budowlano-wykończeniowej. Zależnie od potrzeb mogą one zostać zamontowane i służyć w wersji niezmienionej, możesz również zastosować odpowiednie materiały wykończeniowe, na przykład wykonać drewniane pokrycie stopni, gdy schody znajdują się w holu czy w salonie.
Rodzaj Belka BP
Schody KB-143×128/300/A Różnej długości w zależności od projektu
Schody KB-148,5×128/A
Elementy betonowe z Białegostoku

ELEMENTY WYPOSAŻENIA


Elementy wyposażenia sieci gazowych i wodnych wykonane z betonu, są sposobem na sprawne przeprowadzenie danej realizacji z zastosowaniem gotowych detali lub całych konstrukcji betonowych. Przykładem mogą być specjalne słupki wykonane z betonu, służące do znakowania podziemnych sieci gazowych. To trwałe oraz bezawaryjne rozwiązania.
Sieci gazowych i wodnych słupki, podstawy, nadbudowy, kwadratowe, okrągłe i inne
Murek betonowy z Białegostoku

MURKI OPOROWE


Murki oporowe w formie betonowych konstrukcji w kształcie litery „L”, ułożone w przygotowanym wcześniej szalunku są podstawą do budowania mocnych ścian oporowych. Przykład zastosowania to tworzenie bocznych zabezpieczeń wjazdów do garaży podziemnych, kształtowanie terenu wokół budynków. Nasz prefabrykaty są odpowiednio solidne.
Grubość Wysokość
według projektu do 3,5 metra
Nadproże betonowe z Białegostoku

NADPROŻA L-19 OKIENNE I DRZWIOWE


Nadproża L-19 okienne i drzwiowe to gotowe elementy do wzmacniania wnęk okiennych i drzwiowych. Odpowiednio zamontowane w ościeżach, wzmacniają oraz stabilizują daną konstrukcję, służą do przejmowania ciężaru ścian nad wnękami. Specjalnie zaprojektowane prefabrykaty betonowe pozwalają niezwłocznie rozpocząć określone prace budowlane.
Długość (cm) Ciężar (kg)
120 40
150 50
do 360 cm (moduł co 30cm) +10kg na każdy dodatkowy moduł

ELEMENTY NIETYPOWE Z BETONU


Elementy nietypowe to gotowe prefabrykaty tworzone na indywidualne zamówienie. Na specjalne życzenie przygotowujemy elementy w kształcie nietypowym według dostarczonego rysunku. Możesz zamówić u nas między innymi: betonowe słupy, podciągi, belki, pale. Stosujemy kruszywa wysokiej jakości, dlatego gotowy asortyment będzie zgodny z założoną specyfikacją.