(..) z zapleczem socjalno-biurowym Zakładu Produkcyjnego w Sowlanach

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego oraz wykonawczego) hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym Zakładu Produkcyjnego RAK-BUD w Sowlanach.

Jednocześnie podkreślamy, że niemożliwe jest składanie ofert częściowych.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wzór formularza oferty)

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (projekt umowy)

4. Decyzja o warunkach zabudowy

5. Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko