Dotyczy zamówienia:
„Dostawa, montaż i uruchomienie systemu grzewczego do węzła betoniarskiego – 1 szt., wchodzącego w skład węzła betoniarskiego, służącego wyprodukowaniu samorozlewnego cementowego podkładu podłogowego (SPP)”