Dotyczy zamówienia:
„Dostawa, montaż i uruchomienie systemu recyklingu świeżej mieszanki betonowej – 1 szt., wchodzącego w skład węzła betoniarskiego, służącego wyprodukowaniu samorozlewnego cementowego podkładu podłogowego (SPP)