Dotyczy zamówienia:

Dostawa pompomieszarki do betonu na podwoziu samochodowym – 1 sztuka, służącej do wyprodukowania samo rozlewnego podkładu podłogowego (SPP)