Dotyczy zamówienia:
Dostawa betonomieszarki na podwoziu samochodowym – 3 sztuki, służącej wyprodukowaniu samorozlewnego cementowego podkładu podłogowego (SPP)”